Luchtfoto De Wageningse Berg

Voetballen op historische grond

meer informatie

 

Eerste stap in bestemmingsplanprocedure gezet

De gemeente Wageningen werkt mee aan de komst van het Future Center Wageningen (FCW) in het voormalige stadion van FC Wageningen en de nabijgelegen watertoren. Vanaf 17 september ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage dat uiteindelijk de realisatie mogelijk moet maken.

Verantwoordelijk wethouder Han ter Maat: “We willen onder meer een mooie en duidelijke entree van Wageningen vanaf de oostzijde. Dat maakt Wageningen aantrekkelijker, zeker nu met het plan ook het cultureel erfgoed De Wageningse Berg behouden blijft”.

 “Het stadion waar voetbalclub FC Wageningen ooit speelde, ligt er al ruim twintig jaar jaren verlaten bij. Iedereen kan zien – zeker als de bladeren van de bomen zijn gevallen – dat het ieder jaar verder aftakelt. Het oude stadion ligt op een mooie en qua natuur waardevolle plek. Dus als er een ontwikkeling zou komen, moet die heel goed passen in de omgeving en bij onze stad. De invulling met dit Future Center vindt het college passend op deze bijzondere plek”, vervolgt wethouder Han ter Maat.

De Stichting Future Center Wageningen is initiator van de ontwikkeling van het plan en de stichting werkt daarvoor nauw samen met BOEI, specialist in herbestemmen van cultureel erfgoed. In het stadion is ook ruimte voor evenementen en recreatieve functies. De watertoren is industrieel erfgoed en blijft behouden. Hierin komt een vergaderruimte. De ondergrondse reinwaterkelders bij de watertoren houden de huidige functie met de bestemming ‘Bedrijf-Nutsbedrijf’. Centraal bij de ontwikkeling van Future Center staat de historie van het stadion en het behoud van de sfeer ervan.

Parkeren
Het parkeren bij Future Center lost de gemeente Wageningen op twee verschillende plekken op. Op het terrein zelf komt een parkeerterrein dat alleen ruimte biedt aan ‘schone voertuigen’. De controle daarop wordt letterlijk aan de poort geregeld met een aanmeldsysteem op kenteken. Het college maakte hiervoor de keuze vanwege de natuurwaarden in het aangrenzende gebied. Andere automobilisten parkeren hun voertuig in de omliggende straten. Uit steekproeven blijkt dat er voldoende ruimte vrij is aan de Generaal Foulkesweg en de Scheidingslaan. De gemeente Wageningen houdt dit najaar zelf ook een parkeeronderzoek om de steekproeven te toetsen. Tijdens een evenement moeten de organisatoren een mobiliteitsplan ter goedkeuring voorleggen.

Informatiebijeenkomst
De eerste plannen voor het Future Center dateren uit 2010. Toen stelde de gemeenteraad de randvoorwaarden vast. De gemeente is eigenaar van de gronden. “Vooruitgang met deze plannen is goed voor onze stad. Dit initiatief ligt al een aantal jaar op tafel. Het is goed als er duidelijkheid komt. De locatie zelf en de omgeving knapt hier enorm van op”, aldus Wethouder Han ter Maat.

Het ontwerpbestemmingsplan is de eerste stap in de formele procedure. Op donderdag 15 oktober kunnen belangstellenden de plannen bekijken in het Business Home van het voormalige stadion De Wageningse Berg. De inloopbijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur.